Beleidsregel

De projectgroep van de gemeente toetst eerst uw initiatiefvoorstel aan een aantal randvoorwaarden en dan pas wordt het voorstel doorgestuurd naar de adviesraad van uw kern. De randvoorwaarden staan beschreven in de beleidsregel die op 23 januari 2018 door het college van B&W is vastgesteld. Hierin staat o.a. uitgebreid beschreven wat de doelen en speerpunten zijn van dit project, hoe het project georganiseerd is (wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is), wat de afwegingsfactoren en afwijzingsgronden zijn en waar aanvragers aan moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op subsidies. Klik hier voor de beleidsregel.

© Gemeente Sint Anthonis