Over het project

Met de regeling ‘Vitale kernen’ kunnen inwoners, verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krijgen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen. Zo’n initiatief wordt getoetst door een adviesraad met inwoners uit de betreffende kern. De regeling loopt tot 31 december 2019.

Alle initiatieven maken een kans; grote en kleine

Alle initiatieven die een impuls geven aan de leefbaarheid van de dorpskernen maken een kans; grote en kleine. Of het nu gaat over de opzet van een kinderboerderij of het organiseren van een straat-opruimdag met barbecue; het kan allemaal! Er is wel een aantal randvoorwaarden. Zo mogen commerciële organisaties niet meedoen. Daarnaast moet uw initiatief het algemeen belang van de gemeente of uw kern dienen. Ook wordt van u verwacht dat u zelf actief bijdraagt aan uw initiatief. Dat kan door u daarvoor in te zetten of door er zelf financieel aan bij te dragen. Sowieso is het de bedoeling dat u uw initiatief zoveel mogelijk zelf ontwikkelt, regelt en uitvoert.

Beoordeling en toetsing initiatieven start in september

In de komende maanden gaan de dorpsraden inwoners oproepen om zitting te nemen in de adviesraad. De bedoeling is dat elke kern in september een adviesraad heeft met zeven inwoners. De adviesraden gaan vervolgens de binnengekomen initiatiefvoorstellen toetsen en beoordelen. In september wordt er in elke kern een ideeënatelier georganiseerd. In zo’n ideeënatelier krijgt u desgewenst hulp bij de uitwerking van uw initiatief. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw wensen kenbaar te maken, om vragen te stellen of om uw uitgewerkte initiatief te presenteren aan de adviesraad van uw kern.

Hoe kunt u meedoen?

Heeft u een goed initiatief? Klik dan hier op het aanvraagformulier en vul het in. Het zal dan in behandeling worden genomen. Het wordt beoordeeld en getoetst door de adviesraad uit uw kern en door het college van burgemeester en wethouders. Het kan zijn dat uw idee kansrijk is maar nog niet geheel voldoet aan de randvoorwaarden. In dat geval wordt u door de gemeente of adviesraad uitgenodigd om het te bespreken en eventueel bij te stellen.

© Gemeente Sint Anthonis