Projectorganisatie

Als u het ingevulde aanvraagformulier verzendt, komt het terecht bij de projectgroep van de gemeente. Deze groep toetst uw initiatief aan een aantal randvoorwaarden. Bijvoorbeeld of uw initiatief niet in strijd is met de wet of met gemeentelijk beleid. Daarna stuurt de projectgroep het initiatief door naar de adviesraad (bewoners) van uw kern. Deze beoordeelt het initiatief aan de hand van een aantal aspecten zoals ‘leefbaarheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘economische haalbaarheid’. Klik hier voor de toetsingscriteria. Bij een positieve beoordeling zal de adviesraad een advies geven aan het College van Burgemeester en wethouders om uw initiatief te honoreren. Bij een positief advies van de adviesraad is de kans heel groot dat het College de gewenste subsidie ook daadwerkelijk verstrekt.

© Gemeente Sint Anthonis