Toetsingscriteria

Uw aanvraag wordt eerst door de projectgroep (gemeente) getoetst aan een aantal randvoorwaarden. Bijvoorbeeld of uw initiatief past binnen wettelijke regels van gemeente of provincie. Als uw initiatief voldoet aan de randvoorwaarden dan wordt het doorgestuurd naar de adviesraad (met bewoners) van uw kern. Deze adviesraad gaat uw initiatiefvoorstel beoordelen aan de hand van een aantal aspecten zoals leefbaarheid, duurzaamheid en economische haalbaarheid. Speciaal voor de adviesraden is een manual of handboek gemaakt. Hierin staan de randvoorwaarden en de toetsingscriteria helder omschreven.

© Gemeente Sint Anthonis